Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Otolaryngologii

Oddział Zburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne

Alians:

Reumoortopedia


ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Kierownik Zakładu:

mgr piel. Mariola Sibilska

 261-62-61-19


Lekarz:

 261-62-61-19

             Lekarze konsultujący pacjentów - neurolog, psychiatra, anestezjolog oraz lekarze o innych                      specjalizacjach w zależności od wskazań medycznych

Dyżurka pielęgniarek:

 261-62-61-55

____________________________________________________________________________

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy działający w 116 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Opolu jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.
Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach - Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz. 1265).

Zakład ma za zadanie objęcie całodobową opieką osoby niewymagające hospitalizacji w oddziałach ostrych, a których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym. Są to osoby, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, ale wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji poprzez:

1) opiekę lekarską,
2) opiekę pielęgniarską,
3) usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
4) leczenie farmakologiczne,
5) zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
6) zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
7) ustalenie i stosowanie diety,
8) zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia.

Celem pobytu w zakładzie jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizacja i usprawnianie ruchowe, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki, uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności, przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i pielęgnacji w warunkach domowych.

Informacje o zasadach przyjęć pacjentów do ZOL:

     Pliki do pobrania:
Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu