Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne


Ogłoszenia

Zapytania ofertowe:

2018-01-10

Zapytanie ofertowe - naprawa endoskopu

Zakończony

2018-01-09

Zapytanie ofertowe - prace projektowe

Zakończony

2017-12-13

Zapytanie ofertowe - Sprzęt jednorazowego użytku

Zakończony

2017-12-05

Zapytanie ofertowe - narzędzia endoskopowe

Zakończony

2017-12-05

Zapytanie ofertowe - Leki - żywienie dojelitowe

Zakończony

2017-11-21

Zapytanie ofertowe - lodówka z monitoringiem

Zakończony

2017-11-21

Zapytanie ofertowe - przeglądy techniczne, dokumentacja

Zakończony

2017-11-07

Zapytanie ofertowe - lodówka z monitoringiem

Unieważniony

2017-10-27

Zapytanie ofertowe - zestawy komputerowe

Zakończony

2017-10-19

Zapytanie ofertowe - stoliki, środki ochrony osobistej

Zakończony

2017-10-13

Zapytanie ofertowe - videokapilaroskop

Zakończony

2017-10-10

Zapytanie ofertowe - projekt - przebudowa

Unieważniony

2017-10-03

Zapytanie ofertowe - videokapilaroskop

Unieważniony

2017-09-27

Zapytanie ofertowe - stacja z kardiomonitorem, łóżka

Zakończony

2017-09-26

Zapytanie ofertowe - leki - żywienie dojelitowe

Zakończony

2017-09-15

Zapytanie ofertowe - leki

Zakończony

2017-08-28

Zapytanie ofertowe - sprzęt medyczny

Zakończony

2017-08-08

Zapytanie ofertowe - stoliki medyczne

Zakończony

2017-07-24

Zapytanie ofertowe - leki uzupełnienie

Zakończony

2017-07-20

Zapytanie ofertowe - Usługa czyszczenia, przegląd i konserwacja klimatyzacji i wentylacji

Zakończony

2017-07-20

Zapytanie ofertowe - Akcesoria do punktów poboru gazów medycznych

Zakończony

2017-06-28

Zapytanie ofertowe - Akcesoria do punktów poboru gazów medycznych

Zakończony

2017-06-28

Zapytanie ofertowe - Naprawa i przegląd techniczny głowic ultrasonograficznych

Zakończony

2017-06-28

Zapytanie ofertowe - Naprawa i przegląd techniczny endoskopów

Zakończony

2017-04-26

Zapytanie ofertowe - Wyposażenie

Zakończony

2017-04-11

Zapytanie ofertowe - Elementy wyposażenia

Zakończony

2017-04-11

Zapytanie ofertowe - Przegląd sprzętu i aparatury medycznej

Zakończony

2017-04-11

Zapytanie ofertowe - Usługa telefonii komórkowej

Zakończony

2017-03-27

Zapytanie ofertowe - Przegląd techniczny Aparatu RTG

Zakończony

2017-03-20

Zapytanie ofertowe - Przegląd sprzętu i aparatury

Zakończony

2017-03-13

Zapytanie ofertowe - Dezynfekcja

Zakończony

2017-02-28

Zapytanie ofertowe - przegląd instalacji elektrycznej

Zakończony

2017-01-27

Zapytanie ofertowe - Narzędzia chirurgiczne

Zakończony

2017-01-10

Zapytanie ofertowe - Gazy medyczne - tlen i podtlenek azotu

Zakończony

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu