Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Otolaryngologii

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne

Alians:

ReumoortopediaODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Ordynator Oddziału:

lek. med. Bogusław Jaroszewicz

 261-62-54-63


Lekarze:

lek. med. Helena Pasek

- z-ca ordynatora, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii

lek. med. Katarzyna Kapeluszna

- specjalista chorób wewnętrznych, alergolog

lek. med. Marzena Kwinto

- specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

dr n. med. Andrzej Jeznach

- specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Małgorzata Śniatowska

- w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. med. Bogusław Mateja

- specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog  -konsultacje kardiologiczne

Telefony:

Gabinet lekarzy:

 261-62-54-63

Dyżurka pielęgniarek:

 261-62-55-47

Sekretariat oddziału:

 261-62-61-63

____________________________________________________________________________

Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 42 łóżkami, w którym leczeni są pacjenci ze wszystkimi schorzeniami mieszczącymi się w zakresie chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń z zakresu kardiologii i gastroenterologii. Zakres świadczonych usług medycznych obejmuje w szczególności kompleksową diagnostykę i leczenie chorób przełyku, żołądka, jelit, wątroby, dróg żółciowych i trzustki. W Oddziale rozwinięta jest szeroko endoskopia diagnostyczna i zabiegowa.
W oddziale wykonywane są: 

  • gastroskopie i kolonoskopie w znieczuleniu ogólnym, możliwość jednoczasowego usunięcia polipów przewodu pokarmowego,
  • badania USG jamy brzusznej, w tym przepływy naczyniowe,
  • diagnostyka radiologiczna przewodu pokarmowego nowoczesnym, cyfrowym aparatem RTG,
  • badania echokardiograficzne,
  • holterowskie 24 - godzinne badania EKG i ciśnieniowe,
  • testy wysiłkowe EKG

przez lekarzy z wieloletnim doświadczeniem oraz na nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym.

Galeria:

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu