Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne

Alians:

Reumoortopedia


PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Rejestracja - od godz. 7.30 - 18.00 (telefonicznie od 8.00 - 17.00):
261-62-58-25, (77) 417-20-32

     Poradnia endokrynologiczna:

lek.med. Marzena Gawryś-Ptak
lek.med. Sebastian Spychała

 261-62-54-49

     Poradnia kardiologiczna:

lek.med. Karol Stania

 261-62-60-69

     Poradnia dermatologiczna:

lek.med. Beata Rekucka

 261-62-58-25

     Poradnia neurologiczna:

lek.med. Radosław Szymczyk

 261-62-50-01

     Poradnia ginekologiczna:

lek.med. Sławomir Resakowski
lek.med. Barbara Błąkała

 261-62-60-33
 261-62-60-33

     Poradnia chirurgii ogólnej:

lek.med. Tadeusz Cielniaszek
lek.med. Leszek Kocielski
lek.med. Radosław Gamrot

 261-62-61-61
 261-62-61-61
 261-62-61-61

     Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej:

lek.med. Piotr Orliński

 261-62-61-61

     Poradnia okulistyczna:

lek.med. Tadeusz Olszewski
lek.med. Katarzyna Stępień

 261-62-55-05
 261-62-55-05

     Poradnia otolaryngologiczna:

dr n.med. Bogdan Kochanowski
lek.med. Marek Śmiałek
lek.med. Janusz Mamicki
lek.med. Dariusz Domagała

 261-62-54-55
 261-62-54-55

     Poradnia zdrowia psychicznego:

lek.med. Zygmunt Więcek
lek.med. Monika Bolt-Drosik
psycholog kliniczny Adam Jawiński

 261-62-58-25

     Poradnia Urologiczna:

lek.med. Sebastian Ciszewski
lek.med. Artur Jakimów

 261-62-58-25

     Poradnia Leczenia Bólu:

lek.med. Radosław Szymczyk
lek.med. Dorota Kala

 261-62-50-01

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu