Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne

Alians:

Reumoortopedia


ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

Świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej realizowane są w placówce przez firmę
Kriosonik sp. z o.o

 261-62-57-57

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu