Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne


Regulaminy

Regulaminy:

2017-04-07

Regulamin konkursów medycznych - pobierz

2016-06-09

Regulamin zamówień publicznych - aneks nr 2 - pobierz

2015-08-20

Regulamin zamówień publicznych - aneks - pobierz

2014-11-20

Prawa pacjenta - pobierz

2014-02-26

Regulamin zamówień publicznych - pobierz

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu