Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Otolaryngologii

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne

Alians:

Reumoortopedia


DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY

Ordynator Oddziału:

lek. med. Janusz Augustyniak

 261-62-54-49

     Lekarze:

psycholodzy, terapeuci

 

     Sekretariat:

 608-892-309

____________________________________________________________________________
Dzienny oddział psychogeriatryczny zabezpiecza leczenie pacjentów po 60-tym roku życia obojga płci.
W oddziale przebywają pacjenci z rozpoznaniem:
1) organicznych zaburzeń lękowych,
2) schizofrenii,
3) zaburzeń urojeniowych,
4) zespołów otępiennych,
5) psychoz organicznych,
6) organicznych zaburzeń nastroju,
7) zaburzeń afektywnych.
W oddziale prowadzona jest pełna diagnostyka (w tym zaburzeń pamięci) i leczenie chorób psychicznych osób w podeszłym wieku.
Pacjent traktowany jest w sposób holistyczny ze szczególnym uwzględnieniem stanu somatycznego i neurologicznego.
Do dyspozycji pacjentów podczas pobytu w oddziale są następujące formy terapii:
1) psychoterapia grupowa,
2) trening interpersonalny,
3) trening asertywności,
4) psychoedukacja,
5) terapia relaksacyjna,
6) terapia zajęciowa,
7) psychorysunek,
8) muzykoterapia,
9) relaksacja - trening Jacobson'a i trening autogenny Schultz'a.
Standardowo leczenie w oddziale trwa 6 tygodni.

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu