Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne


Przetargi

Przetargi:

2018-01-09

Usługi społeczne - catering dla pacjentów szpitala

Zakończony

2017-11-29

Ogłoszenie o przetargu - budowa pochylni

Unieważniony

2017-11-16

Ogłoszenie o przetargu - catering

Unieważniony

2017-11-07

Ogłoszenie o przetargu - budowa pochylni

Unieważniony

2017-11-03

Ogłoszenie o przetargu - produkty farmaceutyczne

Zakończony

2017-09-08

Ogłoszenie o przetargu - myjnia endoskopowa

Zakończony

2017-09-05

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę budynku szpitala - dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej

Zakończony

2017-08-07

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej

Zakończony

2017-08-01

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego

Zakończony

2017-07-06

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu i aparatury medycznej

Zakończony

2017-06-29

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę leków - uzupełnienie

Zakończone

2017-06-28

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę budynku szpitala - dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej

Unieważniony

2017-06-07

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku, leków i sprzętu jednorazowego użytku

Zakończony

2017-05-15

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę leków
i sprzętu jednorazowego użytku

Zakończony

2017-05-11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę aparatury i sprzętu medycznego

Zakończony

2017-03-15

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku i leków

Zakończony

2017-01-25

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzęt jednorazowego użytku

Zakończony

2017-01-04

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem powierzchni

Zakończony

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu