Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Otolaryngologii

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne

Alians:

Reumoortopedia


PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

KOMUNIKAT - DEKLARACJE WYBORU LEKARZA POZ

W związku z zaprzestaniem udzielania świadczeń przez lekarzy POZ w naszej jednostce:
lek med Zasański Grzegorz
lek med Pawłowski Zbigniew
lek med Latawiec Halina
prosimy o ponowne złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ

Rejestracja - od godz. 7.30 - 18.00 (telefonicznie od 8.00 - 17.00):
 • dorośli - 261-62-58-25, (77) 417-20-32

 • dzieci - 261-62-60-55

     Lekarze POZ (dla dorosłych):
 • lek med. Marzena Gawryś - Ptak - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Marcjanna Lotko - specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. med. Paweł Wawrzkiewicz - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Witold Madej - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Leszek Wyrwa - specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. med. Mohammed Karam - specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Krzysztof Cichoń - specjalista z organizacji ochrony zdrowia
     Lekarze POZ (pediatrzy):
 • lek. med. Kazimierz Karpowicz - specjalista pediatra
 • lek. med. Beata Niwińska - specjalista pediatra
 • lek. med. Martyna Gizler - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. med. Krzysztof Cichoń - specjalista z organizacji ochrony zdrowia
 • lek. med. Leszek Wyrwa - specjalista medycyny rodzinnej
____________________________________________________________________________
     Dla pacjenta - wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy - lekarza - pielęgniarki :
 • Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pobierz)
 • Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej(pobierz)
___________________________________________________________________________
Nocna i świąteczna, ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska wszystkich pacjentów należących do POZ 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ:
 • w dni powszechne od godz. 18:00 danego dnia do godz. 8:00 dnia następnego,
 • w dni świąteczne i w dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8:00 danego dnia do godz. 8:00 dnia następnego,
jest realizowana przez Niepubliczny Zakładu Opieki Zdrowotnej "OPTIMA" w Opolu przy ul. Krakowskiej 44.

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu