Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne


OGŁOSZENIA

Konkursy:

2011-12-20

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania porad ambulatoryjnych w POZ - Poradni Pediatrycznej

Zakończony

2011-12-20

Konkurs w zakresie wykonywania porad specjalistycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego

Zakończony

2011-12-20

Konkurs na wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii

Zakończony

2011-12-20

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań kolposkopowych

Zakończony

2011-12-20

Udzielenie zamówienia na terapię lampą terapeutyczną emitującą promieniowanie UV A

Zakończony

2011-12-20

Konkurs na zbycie mienia ruchomego użytkowanego w 116 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Opolu - zestaw do kolonoskopii

Zakończony

2011-12-16

Zapytanie ofertowe - zakup zestawów komputerowych

Zakończony

2011-12-16

Zapytanie ofertowe - zakup nowego kardiomonitora

Zakończony

2011-12-16

Zapytanie ofertowe - zakup nowych rejestratorów holtera ciśnieniowych

Zakończony

2011-12-14

Zapytanie ofertowe - zakup elektrod

Zakończony

2011-12-14

Zapytanie ofertowe - zakup laryngoskopu

Zakończony

2011-12-14

Zapytanie ofertowe - zakup ssaka medycznego

Zakończony

2011-12-08

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych zakresu wykonywania badań przy użyciu tomografu komputerowego i/lub rezonansu magnetycznego

Zakończony

2011-12-08

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych zakresu wykonywania badań bakteriologicznych, wirusologicznych, serologicznych, parazytologicznych, chemicznych

Unieważniony

2011-12-08

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych zakresu wykonywania badań kolposkopowych

Zakończony

2011-12-08

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych zakresu wykonywania badań EEG

Zakończony

2011-12-08

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu pełnienia dyżurów pielęgniarskich w Izbie Przyjęć

Zakończony

2011-12-02

Ogłoszenie o konkursie na sprzedaż kolonoskopu

Zakończony

2011-11-23

Konkurs na wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania porad specjalistycznych w Poradni Urologicznej

Zakończony

2011-11-23

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji specjalistycznych w zakresie badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

Zakończony

2011-11-23

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania porad ambulatoryjnych w POZ

Zakończony

2011-11-23

Konkurs na udzielenie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania porad specjalistycznych w Poradni Ortopedycznej

Zakończony

2011-11-18

Konkurs na na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNYCH

Zakończony

2011-10-27

Konkurs na wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych, wykonywania badań radiologicznych

Zakończony

2011-10-27

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji specjalistycznych w zakresie psychoterapii, diagnostyki i poradnictwa psychologicznego w Dziennym Oddziale Psychosomatycznym (leczenia zaburzeń nerwicowych).

Zakończony

2011-10-27

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji specjalistycznych w zakresie psychiatrii w Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym oraz sprawowanie nadzoru medycznego nad Dziennym Oddziałem Psychogeriatrycznym

Zakończony

2011-10-27

Konkurs na wykonywanie świadczeń w postaci konsultacji specjalistycznych w zakresie badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Zakończony

2011-10-27

Konkurs na wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii

Zakończony

2011-09-15

Konkurs na wykonywanie porad ambulatoryjnych w POZ w siedzibie Zamawiającego oraz podczas wizyt domowych pacjentów objętych opieką POZ 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu

Zakończony

2011-09-06

Konkurs na udzielenie zamówienia na
świadczenia z zakresu wykonywania sekcji zwłok

Zakończony

2011-06-17

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Porady specjalistyczne w Poradni Kardiologicznej
Badań kolonoskopii i gastroskopii
Porady ambulatoryjne w POZ

Zakończony

2011-05-31

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: transport sanitarny

Zakończony

2011-05-30

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zakończony

2010-12-30

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Zakończony

____________________________________________________________________________
Przetargi:

2011-12-07

Remont pomieszczeń Izby Przyjęć

Zakończony

2011-12-05

Catering

Zakończony

2011-11-25

Odbiór, załadunek, transport i utylizacja odpadów medycznych
art 4 pkt 8 ustawy PZP

Zakończony

2011-11-08

Catering

Unieważniony

2011-10-20

Aparat do znieczulenia ogólnego, wideogastroskop

Zakończony

2011-10-10

Leki dla Działu Farmacji Szpitalnej

Zakończony

2011-10-05

Usługa kompleksowego ubezpieczenia 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu

Zakończony

2011-08-24

Termomodernizacja budynku 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu przy ul. Wróblewskiego 46

Zakończony

2011-05-31

Materiały medyczne i produkty lecznicze dla Działu Farmacji Szpitalnej

Zakończony

2011-04-05

Termomodernizacja budynku 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu przy ul. Wróblewskiego 46 - I etap

Zakończony

2011-03-11

Dezynfekcja i środki czystości art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zakończony

2011-02-18

Materiały medyczne i produkty lecznicze dla Działu Farmacji Szpitalnej

Zakończony

2011-01-20

Pranie bielizny szpitalnej

Zakończony

____________________________________________________________________________
Informacje:

2011-03-23

Postawienie automatów spożywczych na terenie Szpitala

Zakończony

____________________________________________________________________________
Archiwum ogłoszeń:
 

Komunikaty, przetargi i informacje z roku 2010

 

 

Komunikaty, przetargi i informacje z roku 2007, 2008 i 2009

 

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu