Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne


OGŁOSZENIA Z 2010 ROKU

Konkursy:

2010-12-30

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Zakończony

2010-12-15

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zakończony

2010-12-02

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zakończony

2010-11-03

Konkurs na zbycie mienia ruchomego użytkowanego w zakładzie rehabilitacyjnym

Zakończony

2010-10-18

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zakończony

2010-09-21

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zakończony

2010-07-26

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zakończony

2010-01-19

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zakończony

2010-01-05

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zakończony

____________________________________________________________________________
Przetargi:

2010-11-03

Leki różne i antybiotyki

Zakończony

2010-09-10

Catering

Zakończony

2010-07-22

Termomodernizacja budynku 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych

Zakończony

2010-05-28

Materiały opatrunkowe i leki

Zakończony

2010-03-29

Leki i materiały szewne

Zakończony

2010-03-05

Materiały jednorazowego użytku i drobny sprzęt laboratoryjny dla MLD

Zakończony

2010-03-01

Kolonoskop wideo

Zakończony

2010-02-12

Zaopatrzenie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego wraz z usługą serwisową aparatów

Zakończony

2010-01-22

Zakup i dostawa materiałów dezynfekcyjnych

Zakończony

2010-01-19

Pieluchomajtki, materiały jednorazowego użytku i leki

Zakończony

____________________________________________________________________________
Informacje:

2010-08-05

Wynajem pomieszczenia kiosku/bufetu

Zakończony/Negatywny

2010-06-08

Wynajem pomieszczenia bufetu/kantyny

Zakończony/Negatywny

2010-05-12

Wynajem pomieszczenia na działalność medyczną

Zakończony

2010-02-23

Wynajem pomieszczenia bufetu/kantyny

Zakończony

2009-12-15

Wynajem pomieszczenia bufetu/kantyny

Zakończony/Negatywny

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu