Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne


OGŁOSZENIA

Konkursy z roku 2012

Przetargi z roku 2012

Zapytania ofertowe z roku 2012

Informacje z roku 2012

____________________________________________________________________________
Archiwum ogłoszeń:
 

Komunikaty, przetargi i informacje z roku 2011

 

 

Komunikaty, przetargi i informacje z roku 2010

 

 

Komunikaty, przetargi i informacje z roku 2007, 2008 i 2009