Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne


Konkursy

INFORMACJA

Informacje dotyczące aktualnych konkursów znajdują się w zakładce Kadry -> Konkursy ofert na podstronie BIP

Konkursy:

2017-12-15

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i pełnienia obowiązków kierownika - koordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz świadczenia usług zdrowotnych
w Oddziale Chirurgii Ogólnej

Unieważniony

2017-12-07

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dietetyka dla pacjentów 116 Szpitala Wojskowego z przychodnia SPZOZ

Unieważniony

2017-12-06

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni okulistycznej

Unieważniony

2017-11-28

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni ginekologicznej

Unieważniony

2017-11-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej diagnostyki obrazowej MR wraz z opisem

Zakończony

2017-11-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni kardiologicznej

Zakończony

2017-11-21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania poradni leczenia bólu oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej

Zakończony

2017-11-20

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Oddziału Chorób Wewnętrznych

Zakończony

2017-11-20

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii w Oddziale Chirurgii Ogólnej

Zakończony

2017-11-17

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania poradni podstawowej opieki zdrowotnej

Zakończony

2017-11-17

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania poradni endokrynologicznej

Zakończony

2017-11-17

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania poradni okulistycznej

Zakończony

2017-09-07

Konkurs ofert na wykonywanie badań biopsyjnych pacjentów Poradnii Endokrynologicznej

Zakończony

2017-09-06

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania poradni podstawowej opieki zdrowotnej

Unieważniony

2017-08-11

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania poradni podstawowej opieki zdrowotnej

Unieważniony

2017-07-03

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych: mammografia i densytometria wraz
z opisem

Zakończony

2017-06-06

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania poradni leczenia bólu

Zakończony

2017-05-10

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych (USG i USG Doppler)
w Pracowni USG i badań radiologicznych w pracowni RTG 116 Szpitala Wojskowego w Opolu wraz z opisem

Zakończony

2017-05-10

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Oddziału Psychogeriatrycznego (Dziennego Oddziału Psychogeriatrycznego)

Zakończony

2017-05-10

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Oddziału Psychosomatycznego (Dziennego Oddziału Zaburzeń Nerwicowych)

Zakończony

2017-05-10

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania poradni zdrowia psychicznego

Zakończony

2017-04-27

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki TK z opisem

Zakończony

2017-04-19

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania poradni okulistycznej

Zakończony

2017-04-19

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej POZ

Zakończony

2017-03-20

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z nadzorem w Oddziale Chirurgii Ogólnej

Zakończony

2017-03-13

Konkurs ofert na badania diagnistyczne mammografia, densytometria, scyntygrafia

Unieważniony

2017-03-13

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań echokardiografii

Zakończony

2017-03-10

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Oddziale dziennym Psychogeriatrycznym

Zakończony

2017-02-10

Konkurs ofert na świadczenia w zakresie badań ultrasonograficznych i radiologicznych wraz z opisem

Zakończony

2017-02-10

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań echokardiografii

Unieważniony

2017-02-10

Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych i serologicznych w pełnym zakresie

Zakończony

2017-01-30

Konkurs ofert na badania diagnostyczne

Unieważniony

2017-01-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki medycznej wraz
z nadzorem w Oddziale Chirurgii Ogólnej

Zakończony

2017-01-11

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania poradni ginekologicznej

Zakończony

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu