Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne


Informacje

Informacje:

INFORMACJA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok (powyżej równowartości 30 000 euro) 116 Szpitala Wojskowego Z Przychodnią SP ZOZ w Opolu


Plan do pobrania - pobierz

INFORMACJA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok (powyżej równowartości 30 000 euro) 116 Szpitala Wojskowego Z Przychodnią SP ZOZ w Opolu


Plan do pobrania - pobierz

INFORMACJA

Informujemy, iż uruchomione zostały telefony komórkowe do rejestracji głównej szpitala, rejestracji poradni dziecięcej, w gabinecie zabiegowym POZ oraz na izbie przyjęć:

  1. Rejestracja główna - tel. 790 262 973
  2. Rejestracja poradni dziecięcej - tel. 790 262 974
  3. Gabinet zabiegowy POZ - tel. 790 262 970
  4. Izba Przyjęć - tel. 790 262 972

Jednocześnie informujemy, iż personel w/w jednostek organizacyjnych 116 Szpitala Wojskowego w Opolu w pierwszej kolejności realizuje zgłoszenia telefoniczne przychodzące na numery telefonów stacjonarnych.

INFORMACJA

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu uprzejmie informuje, iż w związku z art. 6 ust. 3, art. 7 ust. 1 oraz art. 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011, Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione do korzystania ze świadczenia mogą dokonywać zgłoszenia chęci skorzystania ze swiadczenia usług tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo - Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN) wg określonych poniżej zasad:

  1. Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się,
  2. Zgłoszenie następuje wyłącznie w formie pisemnej, wg określonego wzoru. Osoba zgłaszająca może wnieść zgłoszenie pisemnie osobiście, za pośrednictwem poczty, za pomocą faksu na nr 261 62 60 51 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@116szpital.opole.pl

Wzór zgłoszenia - pobierz

Opracowanie i treœć © 116 Szpital Wojskowy z Przychodniš SP ZOZ w Opolu