Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Otolaryngologii

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne

Alians:

ReumoortopediaINFORMACJA 28.09.2017

Informujemy, że na skutek prowadzonych prac technicznych w 116 Szpitalu Wojskowym
z Przychodnią SP ZOZ w Opolu mogą występować trudności w połączeniu z numerami stacjonarnymi telefonów.
W związku z powyższym prosimy o korzystanie z następujących numerów telefonów:
Izba Przyjęć 790262972
Rejestracja 790262973
Rejestracja Dzieci 790262974
Blok Operacyjny 790262971
Sekretariat 668590699
Oddział Chorób Wewnętrznych 533341028
Oddział Chirurgii Ogólnej 784376329
Zakład Opiekuńczo Leczniczy 608365199
Apteka 790262967
RTG 790262968
Pracownia Endoskopowa 790262969

Za utrudnienia przepraszamy

INFORMACJA 06.09.2017

Informujemy, że 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu zatrudni osoby na stanowisku pielęgniarki na umowę o pracę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Otolaryngologii.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 261-62-57-61 lub 261-62-51-29

INFORMACJA 04.07.2017

Informujemy, że od dnia 04.07.2017r. Rejestracja będzie czynna w godzinach:
Poniedziałek od 7:30 do 18:00
Rejestracja telefoniczna od 8:00 do 17:00
Wtorku - Piątek od 7:30 do 15:00
Rejestracja telefoniczna od 8:00 do 15:00
Pacjenci w nagłych przypadkach powinni zgłaszać się na Izbę Przyjęć

INFORMACJA 28.04.2016

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 lutego 2017 roku trzy podmioty prowadzące działalność leczniczo-rehabilitacyjną schorzeń narządów ruchu - reumatologicznych i ortopedycznych, tj.:

1. 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu,
2. Spółka Europejskie Specjalistyczne Centra Medyczne - Korfantowska Ortopedia i Rehabilitacja           "KORT" Sp. z o.o. w Korfantowie,
3. KRIOSONIK Sp. z o.o. w Warszawie,

podpisały Umowę Partnerską pod nazwą  "Opolski Alians Reumoortopedyczny". Więcej

KOMUNIKAT NFZ


Jesteś zapisany do lekarza, ale nie możesz przyjść w umówionym terminie - ulotka do pobrania

INFORMACJA 09.03.2016

STRONA GŁÓWNA

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu powstał w latach 80-tych. Początkowo funkcjonował jako batalion medyczny wchodzący w skład 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej. W 1985 roku batalion medyczny został przeniesiony do obecnego budynku.
Do 1999 r. ZOZ był jednostką zamkniętą leczącą jedynie pacjentów resortowych. Od 25.08.1999 roku 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ uzyskał osobowość prawną, a wraz z reformą służby zdrowia szpital i przychodnia stały się dostępne dla wszystkich potencjalnych pacjentów.

Motto przewodnie szpitala brzmi:
"Nie trzeba być bogatym żeby pomagać innym, ale trzeba wzbudzać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa".
Od roku 2006 opracowywano i wdrażano system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2001, a w 2007 roku został on potwierdzony przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.
Obecnie w 116 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ świadczone są usługi medyczne w zakresie:
1) lecznictwa szpitalnego
2) opieki długoterminowej
3) podstawowej opieki zdrowotnej
4) poradni specjalistycznych
5) medycyny pracy

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu