Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne


PRACOWNIA DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ

Rodzaje badań:
1) Gastroskopia
2) Kolonoskopia
3) Rektoskopia

Lekarze wykonujący badania:
1) lek. med. Bogusław Jaroszewicz - specjalista z zakresu chorób wewnętrznych
2) lek. med. Marzena Kwinto - specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, gastroenterolog
Lekarz znieczulający:
1) lek. med. Małgorzata Stania - specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

Endoskopia to nazwa zabiegów diagnostyczno-leczniczych, które polegają na badaniu wnętrza ciała ludzkiego przy wykorzystaniu przyrządu ze światłowodem nazywanego endoskopem. Badania wykonywane są w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym przy udziale lekarza anestezjologa. Badania endoskopowe dzielimy na górny odcinek przewodu pokarmowego - gastroskopia i dolny odcinek przewodu pokarmowego - kolonoskopia. Endoskopia umożliwia wykrywanie licznych schorzeń przewodu pokarmowego. W trakcie badania istnieje możliwość wykonania biopsji i usunięcia polipów (polipektomii). W pracowni znajduje się pokój przygotowawczy i sala przeznaczona do odpoczynku po odbytej endoskopii.

Przygotowania do badań endoskopowych:
- gastroskopia - pobierz
- kolonoskopia - pobierz

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu