Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne

Alians:

Reumoortopedia


PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej realizowane są w placówce przez firmę:
Korlab Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

     Kierownik:

mgr. Maria Półkoszek

 261-62-61-49Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG i USG

     Lekarze:

lek. med. Albert Witkowski

lek. med. Joanna Wrzuszczak - Ciećkiewicz

lek. med. Ewa Parol

 261-62-54-83

Więcej informacji ...


Pracownia Endoskopowa

     Lekarze:

lek. med. Bogusław Jaroszewicz

lek. med. Marzena Kwinto

lek. med. Małgorzata Stania

 261-62-58-95

Więcej informacji ...Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu