Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Otolaryngologii

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne

Alians:

Reumoortopedia


ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Ordynator Oddziału:
lek. med. Tadeusz Cielniaszek 

     Lekarze:

lek. med. Radosław Gamrot

lek. med. Leszek Kocielski

lek. med. Piotr Orliński

 261-62-60-59

     Dyżurka pielęgniarek:

 

 261-62-52-19

____________________________________________________________________________
UWAGA!
KRÓTKIE TERMINY PRZYJĘĆ

Oddział Chirurgii Ogólnej dysponuje 10 łóżkami mieszczącymi się w salach 2-osobowych z węzłem sanitarnym.
Dobrze wykształcona i stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra lekarska oraz pielęgniarska zapewnia wysoki poziom świadczeń.
Odpowiednia baza diagnostyczna szpitala (wysokiej jakości USG z możliwością badania dopplerowskiego, RTG cyfrowy, tomograf komputerowy i pełna gama badań laboratoryjnych) dają możliwości diagnozować i leczyć w oddziale wiele schorzeń.
W oddziale wykonuje się szeroki wachlarz zabiegów operacyjnych: 
1) operacje pęcherzyka żółciowego sposobem laparoskopowym,
2) operacje tarczycy,
3) operacje guzów piersi,
4) operacje poprawiające ukrwienie kończyn dolnych (sympatektomia),
5) operacje żylaków kończyn dolnych,
6) operacje żylaków odbytu,
7) operacje polipów, szczelin i przetok odbytu,
8) operacje torbieli włosowych okolicy kości ogonowej,
9) operacje żylaków i torbieli powrózka nasiennego,
10)operacje stulejki,
12)operacje guzów i torbieli skóry,
13)operacje przepuklin powłok brzusznych.
oraz dodatkowo niektóre zabiegi z zakresu chirurgii urazowo - ortopedycznej i urologicznej.
Lekarze oddziału prowadzą Poradnię Chirurgii Ogólnej zapewniając kontynuację leczenia podjętego w oddziale.

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu