Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Otolaryngologii

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne


INFORMACJA 14.04.2016

Informujemy, że 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu zatrudni osoby na stanowisku Logopedy i Terapeuty zajęciowego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Informację można uzyskać pod numerem telefonu: 261-62-57-61

KOMUNIKAT NFZ


Jesteś zapisany do lekarza, ale nie możesz przyjść w umówionym terminie - ulotka do pobrania

INFORMACJA 09.03.2016

Informujemy, że 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu zatrudni pielęgniarki do Pracowni Endoskopii oraz Izby Przyjęć na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Informację można uzyskać pod numerami telefonów: 26162-53-49, 26162--57-61 lub 607- 551 -718

INFORMACJA 30.04.2015

Informujemy, iż z dniem 30.04.2015 zmianie uległy numery telefonów na Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologicznym:

1.Oddział Chorób Wewnętrznych - Dyżurka pielęgniarska: 261-62-55-47
2.Oddział Chorób Wewnętrznych - Sekretariat Oddziału: 261-62-61-63
3.Oddział Chorób Wewnętrznych - Dyżurka lekarzy: 261-62-54-63

INFORMACJA 01.03.2015

     Informujemy, iż od dnia 1 marca 2015r., uległy zmianie numery stacjonarne telefonów będących
w użytkowaniu przez poszczególne jednostki organizacyjne 116 Szpitala Wojskowego w Opolu.

Aby wybrać numer rejestracji szpitala z telefonu stacjonarnego lub komórkowego należy wybrać numer 261 62 58 25 (dotychczasowy numer 77 449 58 25),

Analogicznie należy wybierać pozostałe numery telefonów 116 Szpitala Wojskowego w Opolu - zamiast numeru 77 449 xx xx należy wybrać numer 261 62 oraz czterocyfrową końcówkę numeru Poradni lub Oddziału ( w przypadku dyżurki Oddziału Chirurgicznego zamiast numeru 77 449 52 19 należy wybrać numer 261 62 52 19).
Aktualne numery telefonów znajdują się także na naszej stronie internetowej http://www.116szpital.opole.pl.

Jednocześnie informujemy, iż numer telefonu do rejestracji 77 417 20 32 od dnia 1 marca 2015r., nie ulegnie zmianie.

Wykaz najważniejszych numerów telefonów obowiązujących od 01.03.2015 - do pobrania

INFORMACJA 01.12.2014

Ze względów niezależnych od tut. Szpitala, mogą występować problemy z połączeniem z numerami telefonicznymi poszczególnych Poradni oraz Oddziałów Szpitalnych.
W związku z powyższym proszę o korzystanie z następujących numerów telefonów:

1.Rejestracja: 77 417 20 32
2.Oddział Chorób Wewnętrznych: 728 954 589
3.Oddział Chirurgii Ogólnej i Laryngologiczny: 784 376 329
4.Zakład Opiekuńczo - Leczniczy: 608 365 199
5.Kierownik Administracyjny: 604 145 228

STRONA GŁÓWNA

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu powstał w latach 80-tych. Początkowo funkcjonował jako batalion medyczny wchodzący w skład 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej. W 1985 roku batalion medyczny został przeniesiony do obecnego budynku.
Do 1999 r. ZOZ był jednostką zamkniętą leczącą jedynie pacjentów resortowych. Od 25.08.1999 roku 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ uzyskał osobowość prawną, a wraz z reformą służby zdrowia szpital i przychodnia stały się dostępne dla wszystkich potencjalnych pacjentów.

Motto przewodnie szpitala brzmi:
"Nie trzeba być bogatym żeby pomagać innym, ale trzeba wzbudzać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa".
Od roku 2006 opracowywano i wdrażano system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2001, a w 2007 roku został on potwierdzony przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.
Obecnie w 116 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ świadczone są usługi medyczne w zakresie:
1) lecznictwa szpitalnego
2) opieki długoterminowej
3) podstawowej opieki zdrowotnej
4) poradni specjalistycznych
5) medycyny pracy

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu