Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Otolaryngologii

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne

Alians:

ReumoortopediaINFORMACJA 28.04.2016

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 lutego 2017 roku trzy podmioty prowadzące działalność leczniczo-rehabilitacyjną schorzeń narządów ruchu - reumatologicznych i ortopedycznych, tj.:

1. 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu,
2. Spółka Europejskie Specjalistyczne Centra Medyczne - Korfantowska Ortopedia i Rehabilitacja           "KORT" Sp. z o.o. w Korfantowie,
3. KRIOSONIK Sp. z o.o. w Warszawie,

podpisały Umowę Partnerską pod nazwą  "Opolski Alians Reumoortopedyczny". Więcej

INFORMACJA 18.04.2016

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 02.05.2017 oraz 16.06.2017 od godz. 8:00 do godz. 18:00 przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej (poz) będzie nieczynna.
W w/w okresie świadczenia medyczne w ramach poz będą zabezpieczane przez Przychodnię Optima Medycyna S.A. z siedzibą w Opolu ul. Dambonia 171
Rejestracja telefoniczna 77 887-21-21
W w/w okresie rejestracja szpitala będzie nieczynna.

INFORMACJA 14.04.2016

Informujemy, że 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu zatrudni osoby na stanowisku Logopedy i Terapeuty zajęciowego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Informację można uzyskać pod numerem telefonu: 261-62-57-61

KOMUNIKAT NFZ


Jesteś zapisany do lekarza, ale nie możesz przyjść w umówionym terminie - ulotka do pobrania

INFORMACJA 09.03.2016

Informujemy, że 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu zatrudni pielęgniarki do Pracowni Endoskopii oraz Izby Przyjęć na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Informację można uzyskać pod numerami telefonów: 26162-53-49, 26162--57-61 lub 607- 551 -718

STRONA GŁÓWNA

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu powstał w latach 80-tych. Początkowo funkcjonował jako batalion medyczny wchodzący w skład 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej. W 1985 roku batalion medyczny został przeniesiony do obecnego budynku.
Do 1999 r. ZOZ był jednostką zamkniętą leczącą jedynie pacjentów resortowych. Od 25.08.1999 roku 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ uzyskał osobowość prawną, a wraz z reformą służby zdrowia szpital i przychodnia stały się dostępne dla wszystkich potencjalnych pacjentów.

Motto przewodnie szpitala brzmi:
"Nie trzeba być bogatym żeby pomagać innym, ale trzeba wzbudzać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa".
Od roku 2006 opracowywano i wdrażano system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2001, a w 2007 roku został on potwierdzony przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.
Obecnie w 116 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ świadczone są usługi medyczne w zakresie:
1) lecznictwa szpitalnego
2) opieki długoterminowej
3) podstawowej opieki zdrowotnej
4) poradni specjalistycznych
5) medycyny pracy

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu